phim sex phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph
×
Danh mục menu ×

Luật sư hình sự

Tội phạm  là gì? Phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự, tội phạm được phân thành bốn loại sau:

Tội phạm  là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 BLHS năm 2015 thì tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm hoặc pháp nhân thương mại cố ý thực hiện. hoặc vô ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm con người. quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật Hình sự phải bị xử lý hình sự.

Những hành vi có dấu hiệu của tội phạm nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và cần được xử lý bằng các biện pháp khác.

Phân loại tội phạm

- Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự, tội phạm được phân thành bốn loại sau:

+ Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội phạm đó là phạt tiền, cải tạo không giam giữ. giữ hoặc bị phạt tù đến 3 năm;

+ Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất lớn, nguy hiểm cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

+ Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất rất lớn, nguy hiểm cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù. nhà tù;

Tội đặc biệt nghiêm trọng là tội có tính chất đặc biệt lớn, nguy hiểm cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định là từ trên 15 năm đến tù. 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

- Tội phạm của pháp nhân thương mại được phân loại căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 9 của Bộ luật hình sự và các quy định tương ứng đối với các vụ án hình sự. các tội quy định tại Điều 76 BLHS. 
Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung